Slide backgroundSlide thumbnail

Luttenberg

De Parel van Salland

Noaberschap in optima forma

Slide background

Stichting LuttenbergWoont zet zich in voor het behoud van Maria Oord

Slide background

Oud en jong

Samen Leven

En Beleven

Steeds meer grondposities en gebouwen in Luttenberg hebben nog geen juiste bestemming en er dreigt verloedering. In klein comité is hierover gesproken met verantwoordelijke mensen binnen de gemeente Raalte. Nagedacht moet worden hoe te voorkomen dat Luttenberg leeg gaat lopen en wat er aan Duurzaamheid c.q. Leefbaar houden van het dorp zal moeten gebeuren. Sterker nog, hoe blijft Luttenberg als dorp een mooi woon- en werkgemeenschap.

Daarnaast zijn er vele vraagstukken van menselijke aard. Stichting LuttenbergWoont wil samen met de inwoners van Luttenberg en omgeving de samenleving tot dienst zijn.

Stichting LuttenbergWoont heeft een plan ontwikkeld om de locatie Maria-Oord te herontwikkelen tot een moderne duurzame woonlocatie voor 55-plussers uit Luttenberg. Het huidige pand is beeldbepalend voor Luttenberg en wordt daarom behouden. Het pand zal worden verbouwd naar 11 huurappartementen voor senioren, al dan niet met een zorgvraag. Ook komt er een zorg-welzijn steunpunt in het gebouw. Tevens wordt op verzoek vanuit de bevolking de kleine kapel behouden. Achter Maria-Oord komt een nieuw gebouw met 8 koopappartementen. Ook komt er een gebouw dat de bergingen van de verschillende woningen zal bevatten en wordt er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd op het eigen terrein. Het geheel wordt ingepast in het landelijke groen en sluit aan bij het naastgelegen Pastoorsbos, waardoor het hele buitenterrein wordt heringericht. Het geheel is opgeschreven in een brochure Luttenberg, familie leven naar de toekomst. Een brede lokale samenhang en samenwerking zijn bijbehorende uitgangspunten en wordt stapsgewijs nauwgezet nagestreefd.

De stichting LuttenbergWoont heeft conform haar statuten ten doel: het scheppen en in stand houden van randvoorwaarden waarbinnen de exploitatie en continuïteit van woon-, zorg- en werkvoorzieningen worden veilig gesteld.

U hoort nader van deze Stichting LuttenbergWoont.

In december 2015 is een brochure ontwikkeld en verspreid onder de inwoners van Luttenberg. In de brochure wordt dieper ingegaan op de plannen voor Maria Oord en andere projecten van Stichting LuttenbergWoont. Wilt u de brochure ook ontvangen?  Klik hier voor een digitale versie van de brochure.

Theo Solen, voorzitter bestuur