Inloop avond nieuw Maria-Oord in Elckerlyc

Op donderdagavond 27 november 2014 waren 50 geïnteresseerden aanwezig op de inloopavond in Elckerlyc. De aanwezigen werden welkom geheten door Theo Solen, voorzitter van Stichting LuttenbergWoont. De huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen worden gedeeld.

Kort verslag:

Er is de afgelopen periode veelvuldig overleg geweest met de gemeente, met het Kerkbestuur en met Salland Wonen.renovate gevel

Salland Wonen doet de komende tijd geen ingrijpende zaken met het Gerrit Norpplein. Dit betekent dat we naar de verdere toekomst wel rekening houden met het Gerrit Norpplein,
maar er voorlopig even omheen bouwen. Het Kerkbestuur wil het Pastoorsbos graag zoveel mogelijk behouden maar wil wel meewerken aan het wat meer ontsluiten van het bos. Wel wil ze dat we dat allemaal goed afwegen en met een totaalplan komen. Ook de gemeente Raalte heeft gevraagd om met een goed afgewogen plan te komen vanwege het mooie groene gebied waar we mee te maken hebben.

Dit alles heeft er toe geleid dat we nu eerst met een landschapsarchitect werken om het hele gebied in kaart te brengen wat betreft groen, parkeermogelijkheid, ontsluiting en aankleding van het gebied. Als we dan de Gemeente en Kerkbestuur mee krijgen gaan we verder daadwerkelijk de nieuwe gebouwen tekenen en ontwerpen.

 

Voor een meer gedetailleerd verslag van de inloopavond klik hier

Voor een de presentatie met een eerste schets van de gewenste situatie klik hier