Stand van zaken Maria-Oord

Stichting LuttenbergWoont heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de plannen om Maria-Oord om te bouwen tot een modern wooncentrum voor senioren met daarin 11 huurappartementen in het oude Maria-oord en 8 koopappartementen in een nieuw te bouwen complex achter Maria-Oord.

Wij hebben veel overleg gehad met Kerkbestuur, Salland Wonen en bewoners Gerrit Norpplein en Harmelinkstraat. We hebben goed naar hun wensen geluisterd en dit heeft erin geresulteerd dat we nu een ruimtelijke verkenning herbestemmingsplan Maria-Oord hebben met een gewenste planontwikkeling. Dit plan is ook veelvuldig met de gemeente besproken en de diverse ambtelijke afdelingen kunnen zich vinden in dit plan. Het wordt nu voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders met het verzoek een principe uitspraak te doen en in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging. Wij verwachten dat dit binnenkort gebeurt. Dan moeten wij daarna aan de slag om alle gegevens aan te leveren voor zo’n wijziging (flora-fauna onderzoek, archeologisch onderzoek, milieuonderzoek etc.).

Daar staan termijnen voor maar we hopen in het voorjaar 2016 toestemming te krijgen om te mogen bouwen. Tot 1 april is Maria-Oord verhuurd aan Zozijn om daarmee hun verbouw in Raalte Noord mogelijk te maken.
We hopen daarna snel aan de slag te kunnen.

We hebben 34 serieuze belangstellenden voor de koop- en huurappartementen. We zijn met de notaris in gesprek hoe we de volgorde van toewijzing gaan doen. Dit zal dit najaar bekend worden. Dan krijgen ook alle belangstellenden eerst weer opnieuw een voorlichting hoe de plannen nu precies zijn en hoe alles eruit komt te zien.

Wij gaan door met ons werk om iets heel moois van Maria-Oord te maken waar Luttenberg tot in de verre toekomst veel plezier van heeft.
Voor nu wensen we u eerst een hele fijne vakantie toe.

Bestuur LuttenbergWoont.