Overleg buurtbewoners Maria-Oord; 9 maart 2015

Op maandagavond 9 maart 2015 was een overleg met de omwonenden van Maria-Oord.

Theo Solen heet de aanwezigen welkom; de buurtbewoners van de Harmelinkstraat en de buurtbewoners van het Gerrit Norpplein. Ook heet hij Jan van ’t Land welkom als vertegenwoordiger van woningbouwvereniging Salland Wonen (eigenaar woningen Gerrit Norpplein). Van het bestuur zijn aanwezig Theo Solen, voorzitter, Herman Holtmaat, secretaris en ook Gerrold Hulsman, tevens voorzitter plaatselijk belang.

Er zijn 3 mensen die bericht van verhindering hebben gedaan. Zij zullen het verslag ontvangen. De koffie wordt aangeboden door het bestuur.

De stichting heeft Maria-Oord aangekocht en wil 11 huurappartementen realiseren en 8 koopappartementen. Het pand is tijdelijk verhuurd aan Zozijn tot 1 april 2016.

Er is de afgelopen periode veelvuldig overleg geweest met de gemeente, met het Kerkbestuur en met Salland wonen.

De gemeente Raalte heeft gevraagd om met een goed afgewogen plan te komen en wil dat we overleg voeren met belanghebbenden alvorens zij het verzoek bestemmingsplan wijziging en bouwbesluit in behandeling nemen.

Dit alles heeft er toe geleid dat we nu eerst met een landschapsarchitect werken om het hele gebied in kaart te brengen wat betreft groen, parkeermogelijkheid, ontsluiting en aankleding van het gebied. Inmiddels staat de lokale parochieraad en ook het bestuur H. Kruis achter onze plannen. Ook amfitheater het Lommerrijk ondersteunt onze plannen alsmede Stichting ‘Vrienden van Maria-Oord’.

Voor een uitgebreid verslag van het overleg met de buurtbewoners klik hier

Voor de presentatie van de landschapsarchitect Harry ten Have klik hier